top of page
Mở khóa thanh toán- khóa 3 chức năg

Mở khóa thanh toán- khóa 3 chức năg

Chỉ mua hàng trên taobao, 1688, dùng rất ít nhưng tự nhiên bị Không thể thanh toán, không thể chuyển hay nhận được tiền...

....

- Khoá thanh toán dù không làm gì

- Không thể kết bạn, nhắn tin

- Khoá chức năng xã hội

- Mất định danh

- Quên mật khẩu thanh toán

- Không đăng nhập được alipay

..... và nhiều vấn đề khác

Liên hệ admin ngay để xử lý nha 

Đổi tiền trung việt 2 chiều

Contact - Liên hệ - 联系

Zalo/wechat/hotline/face: 0387284320

Scan wechat ảnh trên avatar.

 

    0₫Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page