top of page
Đổi RMB-VND (CNY-VND) Trung Việt 2 chiều

Đổi RMB-VND (CNY-VND) Trung Việt 2 chiều

-Đổi tệ Trung 🔄 Việt 2 chiều 换钱人民币-越南盾.

-Thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp, xưởng sản xuất, đối tác, nhà máy Trung Quốc qua thẻ ngân hàng, alipay, wechat chuyển từ 1 tệ.

为供应商、工厂、中国合作伙伴付款 

-Nhận thu tệ (rmb) tỷ giá tốt 收款人民币,在支付宝, 微信收款人民币,汇率最好

    0₫Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page