top of page

Dịch vụ NÂNG HẠN MỨC Alipay 支付宝

Updated: Aug 21, 2021

Alipay là một ứng dụng thanh toán mua hàng trực tuyến khá phổ biến tại Trung Quốc. Hiện nay thì rất nhiều người Việt Nam đã và đang sử dụng Alipay để mua hàng trên các trang web thương mại điện tử của Trung Quốc như taobao, 1688, tmall, xianyu... nhận tiền từ Trung Quốc gửi về hoặc thanh toán tiền hàng cho phía Trung Quốc

Trong giai đoạn khó khăn thẻ ngân hàng bị khoá 1 loạt thì dùng alipay là sự lựa chọn tất yếu.

Nếu trường hợp alipay không có thẻ ngân hàng lại càng cần nâng hạn mức sử dụng Alipay.

Bên mình vẫn nhận nâng hạn mức Alipay cho tất cả khách hàng.


Contact - Liên hệ - 联系

Zalo/wechat/hotline/face/telegram: 0387284320


116 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Post: Blog2_Post
bottom of page