top of page

Các dạng khóa và hạn chế khi sử dụng tài khoản Alipay

Chỉ mua hàng trên taobao, 1688, dùng rất ít nhưng tự nhiên bị Không thể thanh toán, không thể chuyển hay nhận được tiền... .... - Khoá thanh toán dù không làm gì


- Không thể kết bạn, nhắn tin - Khoá chức năng xã hội - Mất định danh


- Quên mật khẩu thanh toán - Không đăng nhập được alipay

- Hết hạn mức alipay- Mất Định danh, Mất xác thực tên....

- Rút kẹt tiền alipay....- Mất sim dt ko đăng nhập được

- Không kết bạn được...

- Không nói chuyện được trên Alipay...

- Bẻ khoá quên mật khẩu thanh toán alipay

- Mở ví alipay

- Mở khoá đăng nhập alipay

..... và nhiều vấn đề khác Liên hệ admin ngay để xử lý nha (có phí)

Đổi tiền trung việt 2 chiều Mua vào: 36xx Bán ra : 37xx Đổi USD - RMB - VNDThông tin liên hệ:

281 views0 comments

댓글

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
Post: Blog2_Post
bottom of page